вівторок, 8 листопада 2011 р.

ВСІ НА ЗЛАМІ…

Аспірант НАДУ при Президентові України Володимир Крейденко.
Сьогодні всі на зламі. Що буде далі? економічна рецесія, локальні конфронтації, що можуть перерости у планетарні війни та перерозподіл ресурсів, де сильніші держави «з’їдають» більш слабших використовуючи «демагогію» та «марнотратство». Доказом цього є проведення в Україні 5 протесних акцій щодня, що пов’язано з протестами громадян проти скорочення соціальних гарантій з боку держави, де основною рушійною силою є 40-50 річні люди яким є що втрачати й є з чим порівнювати (хоча б радянські часи, 90 роки) та протесні рухи в Західній Європі, де основною рушійною силою є молодь (20-25 років), що має вищу освіту, але не змогла реалізуватись в нинішніх соціально-економічних умовах. Шлях до подолання економічної рецесії та відновлення платіжного балансу в світі – є створення довгострокової політико-економічної програми розвитку, що має містити стратегію роботи та ресурси для реалізації цієї стратегії, а також проведення активних дій по збільшенню гнучкості і розширення повноважень європейського стабілізаційного фонду EFSF, концентрація зусиль на розвитку внутрішнього попиту та збільшення гнучкості обмінних курсів, держави повинні скорегувати монетарну політику так, щоб вона була спрямована на збереження цінової стабільності та підтримку економічного зростання. В політичному сенсі це має бути пояснення політичних програм та механізмів їх реалізації в трикутнику ЗМІ-громадян- держава.