четвер, 4 березня 2021 р.

Вийшов з друку довгоочікуваний фахівцями навчальний посібник «Публічна політика»


В останні дні 2020 року з друку вийшов довгоочікуваний фахівцями навчальний посібник «Публічна політика». Колектив авторів кафедри публічної політики та політичної аналітики: С.В. Ситник, І.В.Рейтерович, О.Г.Пухкал, В.В. Карлова, С.І.Вировий за загальною редакцією  професора С.О.Телешуна   у короткий термін спромоглися підготувати підручник, який відповідав би викликам сучасності.
Навчальний посібник розкриває теоретико-методологічні та практичні питання сутності, змісту, формування, реалізації, інформаційно-аналітичного забезпечення публічної політики й управління в Україні. Посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності «Публічна політика і управління». Для слухачів, аспірантів Національної академії державного управління при Президентові України, студентів ЗВО, які вивчають політичні науки, політиків-практиків, експертів, аналітиків, усіх, хто не лише цікавиться проблемами сучасної політики, а й прагне їх розв’язувати.
Поєднавши теорію та практику автори запропонували читачам сучасні моделі ефективного публічного управління -  запросивши до інтелектуальної дискусії.

На початку 2021 року виходить очікуваний фахівцями навчальний практикум "Міжсекторальні взаємодії: розв’язання протиріч та узгодження інтересів"