четвер, 14 квітня 2016 р.

ФАХІВЦІ-ЕКСПЕРТИ ОБГОВОРИЛИ РОЗРОБЛЕНУ У НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»


7 квітня 2016 року в Національній академії на науково-експертному рівні відбулося обговорення освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань «Управління та адміністрування», яку представили науково-педагогічні працівники академії під час засідання спільної групи Національної академії і Національного агентства України з питань державної служби з розроблення проектів стандартів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». У нараді взяли участь президент Національної академії Юрій Ковбасюк, Голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко, віце-президент Національної академії Марина Білинська, керівники магістерських програм за спеціальністю «Державна служба», а також представники громадянського суспільства.
Науково-експертне зібрання відкрив президент Національної академії Юрій Ковбасюк. Він охарактеризував проведені в академії організаційні заходи,  які спрямовувались на розробку проекту стандарту вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» у контексті реалізації Закону України «Про вищу освіту». Дане засідання, за словами керівника навчального закладу, присвячене обговоренню нормативної складової освітньої програми підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», а також розгляду семи нормативних дисциплін, зокрема «Публічна політика», «Право в публічному управлінні», «Стратегічне управління», «Економіка та врядування», «Публічна служба», «Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека», «Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні», що були розроблені науково-педагогічними працівниками Національної академії.
Голова Нацдержслужби України Костянтин Ващенко акцентував, що у Законі України «Про державну службу» закладено новий зміст, підходи до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, що сприятимуть підвищенню рівня професійної компетентності державних службовців.
Презентуючи основні підходи та вимоги до освітньої програми магістерської підготовки за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», віце-президент Національної академії Марина Білинська підкреслила, що в основу розробки програми покладений досвід 17 університетів світу. Ця програма включає нормативну частину, обсяг якої складає 32 кредити, варіативну – 40 кредитів, стажування в органах державної влади та органах місцевого самоврядування – 8 кредитів, підготовку магістерської роботи – 8 кредитів та підсумкову державну атестацію – 2 кредити. Наразі робочою групою фахівців опрацьовується варіативна складова освітньої програми.
Місія спеціальності «Публічне управління та адміністрування», за словами Марини Білинської, полягає у професійній підготовці висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.
Нормативні частини семи дисциплін «Публічна політика», «Право в публічному управлінні», «Стратегічне управління», «Економіка та врядування», «Публічна служба», «Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека», «Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні» представили завідувачі кафедр та науково-педагогічні працівники навчального закладу – Сергій Телешун, Світлана Дубенко, Світлана Хаджирадєва, Володимир Бодров, Тетяна Василевська, Григорій Ситник, Марина Білинська. Вони ознайомили учасників наради з метою дисципліни, її структурою, а також ключовими компетентностями слухача, що будуть здобуті під час навчання.
Учасники акцентували на необхідності удосконалення навчальної складової освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань «Управління та адміністрування» у контексті модернізації законодавства про державну службу.