пʼятниця, 7 жовтня 2016 р.

Новий навчальний посібник «Публічна політика»

Кафедрою політичної аналітики та прогнозування Національної академії державного управління при Президентові України підготовлений  новий навчальний посібник «Публічна політика» за загальною редакцією С.О. Телешуна, доктора політичних наук, професора для спеціальності «Публічна управління та адміністрування» (Київ 2016, 340 с.).

Науково-методична праця є логічним продовженням досліджень кафедри щодо осмислення сутності, змісту, реалізації та аналітичного забезпечення публічної політики і управління.

Авторський колектив на чолі з завідуючим кафедри професором Телешуном С.О. під час роботи над посібником проаналізував роботи вітчизняних та зарубіжних фахівців з даної проблематики, переосмислюючи наукові розробки із врахуванням нових суспільно-політичних реалій.

Структура посібника базується на попередньому навчальному посібнику «Основи публічної політики та управління», виданий кафедрою у 2011 році. За цей час викладачами кафедри були підготовлені нові навчальні програми, методичні та наукові розробки, в яких аналізувалися та розкривалися різноманітні аспекти публічної політики.

Особливо необхідно відзначити науково-методичні роботи професорів Телешуна С.О., Пухкала О.Г., доцентів Ситник С.В. та Рейтеровича І.В., розробки яких були використані при підготовці розділів нового підручника.

Зміст посібника базується на матеріалах науково-дослідних робіт кафедри за останні роки, що пройшли апробацію при викладанні дисциплін в Національній академії державного управління при Президентові України, публічних виступах в засобах масової інформації та органах державної влади.  

Автори посібника ґрунтовно переробили та доповнили розділи при написанні навчального посібника. Новий посібник складається із семи розділів, зокрема суттєво перероблено матеріал в розділі «Теорія та практика аналізу публічної політики», з’явився новий розділ «Конфлікти та кризи в публічній політиці та управлінні», який є актуальним в контексті сучасних процесів в Україні.

Автори також оновили інші розділи посібника та список використаних джерел, виходячи з публікацій останніх років.

Новий посібник підготовлений колективом кафедри буде цікавим не лише фахівцям, але й також слухачам Академії, студентам ВНЗ та небайдужим громадянам, які цікавляться суспільно-політичними процесами в країні. 

кандидат історичних наук,доцент,
доцент кафедри політичної аналітики і прогнозування
НАДУ при Президентові України
С.І.Вировий