понеділок, 21 грудня 2015 р.

КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ТА ПРОЦЕСИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року в Національній академії державного управління при Президентові України відбувся круглий стіл на тему: «Конституційна реформа та процеси бюджетної децентралізації: перспективи та наслідки для України».
У заході взяли участь народний депутат України, секретар Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Верховної Ради України Віталій Сташук, народний депутат України, член Комітету з питань транспорту Верховної Ради України  Дмитро  Лінько, директор Інституту державної служби та місцевого самоврядування, завідувач кафедри політичної аналітики і прогнозування академії Сергій Телешун, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, слухачі академії.
Директор Інституту державної служби та місцевого самоврядування Сергій Телешун, відкриваючи засідання круглого столу, наголосив на особливій важливості подібних публічних обговорень та діалогу з нагальних для України проблем. Актуальність теми проведення круглого столу щодо перспектив, наслідків для України конституційної реформи та процесів бюджетної децентралізації не викликає жодних сумнівів. Це те, на що сьогодні є запит суспільства, що активно обговорюється у науковому та експертному середовищі. За словами Сергія Телешуна, нинішні системні суспільні трансформації супроводжуються складними, болючими для держави та громадянського суспільства процесами, які розривають усталені зв’язки та змінюють встановлений порядок речей. У вітчизняних реаліях реформи мають нести виключно державо-стверджувальну місію, адже на них покладається вкрай важливе завдання – створення нової моделі взаємовідносин держави та громадянського суспільства на базових принципах публічної політики і управління. Масштабні перетворення політичного, економічного та адміністративного характеру, що передбачаються децентралізацією, на думку Сергія Олександровича, мають змістити центри вироблення політики на максимально наближений до громадянина рівень та підвищити ступінь самостійності громад.
Професор Олександр Пухкал звернув увагу на зміни, які мають відбутися у процесах бюджетної децентралізації та важливість цього питання для розвитку громад. Науковець наголосив на тому, що поряд з активним публічним обговоренням питань децентралізації влади, поза увагою залишається проблема деконцентрації влади, без якої неможливо створити нову модель місцевого самоврядування і новий формат взаємовідносин держави та громадянського суспільства.
Народний депутат України Віталій Сташук у своєму виступі акцентував увагу на важливості державницького підходу та необхідності консолідації різних політичних сил навколо проведення конституційної реформи, вироблення спільного бачення подальшого розвитку України. Представляючи власне бачення конституційної реформи у питаннях децентралізації, народний депутат наголосив на тому, що, не маючи права порушувати досягнуті політичні домовленості щодо врегулювання військового конфлікту на Сході України, ми не повинні забувати про власні національні інтереси та всіляко прагнути відстоювати їх.
Дмитро Лінько, народний депутат України, у своєму виступі визначив низку загроз і викликів, зумовлених конституційною реформою та бюджетною децентралізацією. Він наголосив на неоднозначному характері так званого особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей. На думку народного депутата України, подібні прецеденти можуть становити серйозну небезпеку для країни та призвести до негативних відцентрових тенденцій. Дмитро Лінько наголосив на необхідності проведення судової реформи та системи забезпечення прав людини, без яких реформування буде неповним.
Виступи основних доповідачів викликали конструктивну дискусію серед учасників круглого столу. Підводячи підсумки та завершуючи комунікативний захід, професор Сергій Телешун відмітив важливу роль Національної академії у підготовці висококваліфікованих фахівців з державного управління та місцевого самоврядування, необхідності використання їх потенціалу у розробці та здійсненні реформ в Україні.