понеділок, 22 грудня 2014 р.

З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ !

Ми прожили дуже історично складний і трагічний 2014 рік! На жаль, не всі змогли прожити його до кінця! Вічна їм пам'ять! Проте людська природа неухильно породжує нове життя і плекає нові надії на краще, попри обіцянки наших очильників, що буде ще гірше. Дякуємо!
За цей рік ми стали більш зрілими у своїх почуттях, вірі, самоповазі до себе і до інших. Так, ми стали більш жорсткішими, але й і жертовнішими по відношенню як до себе, так і до інших, незалежно від своїх політичних уподобань і переконань.
Сьогодні більшість з нас готова один одному дивитись у вічі і казати те, що відчуваємо і розуміємо, а не те, що хочуть почути інші!
Насильство породило горе і ворожнечу, але насильство прищепило відразу до кумирів "від насильства", у які б шати вони не вбирались!
МИ СТАЛИ ГІДНИМИ ЛЮДЬМИ не для когось, а, насамперед, для себе. Наша критичність до частини з нас стала засобом збереження гідності і інтелігентності, а для частини – протиотрутою від сліпого поклоніння ідолам брехні і показової святості.
У НАС ВЖЕ НАЗАВЖДИ СФОРМУВАВСЯ ПОПИТ НЕ НА "правду, яка у кожного своя", а на ІСТИНУ, яка дає право на ГІДНЕ ЖИТТЯ ГІДНОГО ГРОМАДЯНИНА у ГІДНІЙ ДЕРЖАВІ!
Спільна гідність і трагедія частину з нас зробила ЛЮДЬМИ, що реагують на сльози і трагедію інших, на іншу точку зору і на іншу правду із співчуттям та розумінням. Так залишаймось ТАКИМИ і протягом наступних років, і допоможе нам у цьому Всевишній, наша важка праця і добрі люди.
Уклін Вам земний, співгромадяни України! Здоров’я Вам і Вашим сім’ям, усіляких гараздів, добробуту і гідного життя попри "усі побажання"!
 
З НОВИМ РОКОМ! З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ! УСІМ ДОБРИМ ЛЮДЯМ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВІРОСПОВІДАННЯ І НАЦІОНАЛЬНОСТІ!
 
ТВОРЧИЙ КОЛЕКТИВ САЙТІВ "ВІДКРИТІ ОЧІ" І "РИЗИКИ НА ЗАВТРА"

субота, 20 грудня 2014 р.

Допомога

В контексті благодійної та волонтерської діяльності українсько-турецький центр Дружби і Cпівробітництва Сяйво” разом із управлінням у справах сім'ї та молоді, а також управлінням соціального захисту Київської міської державної адміністрації у рамках гуманітарної програми Допоможи 1000 і одній сім'ї в Оболонському районі міста Києва надали гуманітарну допомогу малозабезпеченим сім’ям біженців із зони АТО, Автономної Республіки Крим та південно-східних областей України.
 
Голова опікунської ради українсько-турецького центру Дружби і Cпівробітництва “Сяйво” Сергій Телешун наголосив на тому, що повага до людської гідності у всіх її проявах повинна стати наріжним каменем існування сучасного українського суспільства. Сьогодні не може бути, щасливого майбутнього держави у випадку коли воно будується на дитячих сльозах і людському горі.
Даний тематичний посил у своїй промові підтримав і директор центру українсько-турецького центру Дружби і Cпівробітництва “Сяйво” пан Гьокхан Демір, а також працівники і засновники міжнародної школи Меридіан.

вівторок, 9 грудня 2014 р.

Перша щорічна науково-освітня виставка “Публічне управління XXIˮ

 
27 листопада 2014 року директор Інституту державної служби та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України С.О.Телешун відкрив першу щорічну науково-освітню виставку “Публічне управління XXIˮ,  приурочену до Всесвітнього дня науки, яка відбулася у межах науково-практичної конференції за міжнародною участю «Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління»: вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам» у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Мета виставки - презентація досягнень, сучасних розробок та можливостей галузі «Державне управління», налагодження конструктивної взаємодії з надавачами суспільних послуг, сприяння формуванню й реалізації інноваційних наукових і освітніх проектів, поглиблення європейської інтеграції та співробітництва у сфері публічного управління.

Під час роботи Виставки обговорювалося широке коло проблем, пов’язаних із реформування системи вищої освіти, підготовкою управлінських кадрів вищої кваліфікації, підвищенням кваліфікації публічних службовців, участю у конкурсно-грантовій діяльності, впровадженням інформаційних технологій навчання, підготовкою фахівців у галузі знань «Державне управління» та за суміжними спеціальностями, працевлаштуванням випускників.

Підсумкові пропозиції учасників Першої щорічної науково-освітньої виставки  «Публічне управління XXI»
1.     Реформування українського суспільства неможлива без випереджального розвитку фундаментальних наукових досліджень у сфері публічного управління, побудованих на органічному поєднанні кращого європейського досвіду належного врядування із традиціями державного будівництва в Україні.

2.     Фундаментальна наука тільки тоді отримує право на буття, коли на її базі відбувається свідоме й цілеспрямоване перетворення життя на краще. Практична значимість і суспільна затребуваність результатів наукових досліджень є головним критерієм продуктивної наукової діяльності взагалі.

3.     Підготовка кадрів висококваліфікованих спеціалістів, здатних знайти гідні відповіді на виклики ХХІ століття, неможлива за старими підходами, лише формально адаптованими до новітніх вимог. Сучасні освітянські технології підготовки фахівців у вищих навчальних закладах мають формуватися на комплексному використанні досягнень технологічного прогресу та вкоріненні системи особистісних стимулів до якісного навчання.

4.     Наука ХХІ століття, на відміну від традицій минулого, не може бути продуктом діяльності окремих, хоч і геніальних, одинаків. Сучасні відкриття народжуються у дискусіях, суперечках, взаємодії наукових колективів, а набувають істинності через практичну діяльність великої кількості людей. Науково-освітянська виставка стала інноваційною площадкою, комунікативним майданчиком, творчою лабораторією, в межах якої науковці і практики публічного управління одержали можливість вільного спілкування з актуальних тем громадського розвитку і освітянської діяльності.

5.     Вищою метою спільної діяльності практиків управлінців і науковців сьогодні має стати не довільне конструювання майбутньої соціальної реальності, а створення умов для саморозвитку суспільства, самостійного пошуку і набуття оптимальних управлінських рішень.

Враховуючи вищевикладене учасники Виставки дійшли до висновку про необхідність утворення науково-освітнього інноваційного Консорціуму у формі добровільного рівноправного об’єднання вищих навчальних закладів Харківського регіону у сфері публічного управління на основі партнерства і взаємної поваги.

Головною метою Консорціуму є створення умов для інтеграції наукового і освітнього потенціалу вузів-учасників, реформування сфери публічного управління; підготовки управлінських кадрів вищої кваліфікації.

Створення Консорціуму дозволить:

-      якісно підвищити рівень координації діяльності вищих навчальних закладів Харківського регіону у проведенні фундаментальних наукових досліджень, збагаченні форм і методів публічного управління, покращенні науково-методичного забезпечення процесу підготовки професійних керівних кадрів нової генерації для органів державного управління та місцевого самоврядування;

-      створити сучасну багатопрофільну комунікативну площадку для спілкування фахівців різного професійного спрямування за темами, що становлять суспільний інтерес, вільного використання відкритих науково-освітніх ресурсів, де викладачі, слухачі та студенти зможуть користуватися електронними базами даних, найсучаснішими науково-дослідними і освітянськими технологіями;

-      суттєво посилити позиції вищих навчальних закладів – учасників Консорціуму у загальноукраїнському і міжнародному науково-освітянському конкурентному середовищі, виробити єдині стандарти і критерії для визнання суспільної ваги власних досліджень, залучити вітчизняні та закордонні донорські ресурси для практичного здійснення найперспективніших проектів.

Учасники Першої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління XXI» наголошують на узгодженому розумінні необхідності імплементації нових підходів у наукову і освітянську діяльність, що були продемонстровані у ході виставкових заходів, і підкреслюють важливість подальшої тісної координації фахових зусиль для здійснення визначених цілей.