вівторок, 9 грудня 2014 р.

Перша щорічна науково-освітня виставка “Публічне управління XXIˮ

 
27 листопада 2014 року директор Інституту державної служби та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України С.О.Телешун відкрив першу щорічну науково-освітню виставку “Публічне управління XXIˮ,  приурочену до Всесвітнього дня науки, яка відбулася у межах науково-практичної конференції за міжнародною участю «Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління»: вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам» у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Мета виставки - презентація досягнень, сучасних розробок та можливостей галузі «Державне управління», налагодження конструктивної взаємодії з надавачами суспільних послуг, сприяння формуванню й реалізації інноваційних наукових і освітніх проектів, поглиблення європейської інтеграції та співробітництва у сфері публічного управління.

Під час роботи Виставки обговорювалося широке коло проблем, пов’язаних із реформування системи вищої освіти, підготовкою управлінських кадрів вищої кваліфікації, підвищенням кваліфікації публічних службовців, участю у конкурсно-грантовій діяльності, впровадженням інформаційних технологій навчання, підготовкою фахівців у галузі знань «Державне управління» та за суміжними спеціальностями, працевлаштуванням випускників.

Підсумкові пропозиції учасників Першої щорічної науково-освітньої виставки  «Публічне управління XXI»
1.     Реформування українського суспільства неможлива без випереджального розвитку фундаментальних наукових досліджень у сфері публічного управління, побудованих на органічному поєднанні кращого європейського досвіду належного врядування із традиціями державного будівництва в Україні.

2.     Фундаментальна наука тільки тоді отримує право на буття, коли на її базі відбувається свідоме й цілеспрямоване перетворення життя на краще. Практична значимість і суспільна затребуваність результатів наукових досліджень є головним критерієм продуктивної наукової діяльності взагалі.

3.     Підготовка кадрів висококваліфікованих спеціалістів, здатних знайти гідні відповіді на виклики ХХІ століття, неможлива за старими підходами, лише формально адаптованими до новітніх вимог. Сучасні освітянські технології підготовки фахівців у вищих навчальних закладах мають формуватися на комплексному використанні досягнень технологічного прогресу та вкоріненні системи особистісних стимулів до якісного навчання.

4.     Наука ХХІ століття, на відміну від традицій минулого, не може бути продуктом діяльності окремих, хоч і геніальних, одинаків. Сучасні відкриття народжуються у дискусіях, суперечках, взаємодії наукових колективів, а набувають істинності через практичну діяльність великої кількості людей. Науково-освітянська виставка стала інноваційною площадкою, комунікативним майданчиком, творчою лабораторією, в межах якої науковці і практики публічного управління одержали можливість вільного спілкування з актуальних тем громадського розвитку і освітянської діяльності.

5.     Вищою метою спільної діяльності практиків управлінців і науковців сьогодні має стати не довільне конструювання майбутньої соціальної реальності, а створення умов для саморозвитку суспільства, самостійного пошуку і набуття оптимальних управлінських рішень.

Враховуючи вищевикладене учасники Виставки дійшли до висновку про необхідність утворення науково-освітнього інноваційного Консорціуму у формі добровільного рівноправного об’єднання вищих навчальних закладів Харківського регіону у сфері публічного управління на основі партнерства і взаємної поваги.

Головною метою Консорціуму є створення умов для інтеграції наукового і освітнього потенціалу вузів-учасників, реформування сфери публічного управління; підготовки управлінських кадрів вищої кваліфікації.

Створення Консорціуму дозволить:

-      якісно підвищити рівень координації діяльності вищих навчальних закладів Харківського регіону у проведенні фундаментальних наукових досліджень, збагаченні форм і методів публічного управління, покращенні науково-методичного забезпечення процесу підготовки професійних керівних кадрів нової генерації для органів державного управління та місцевого самоврядування;

-      створити сучасну багатопрофільну комунікативну площадку для спілкування фахівців різного професійного спрямування за темами, що становлять суспільний інтерес, вільного використання відкритих науково-освітніх ресурсів, де викладачі, слухачі та студенти зможуть користуватися електронними базами даних, найсучаснішими науково-дослідними і освітянськими технологіями;

-      суттєво посилити позиції вищих навчальних закладів – учасників Консорціуму у загальноукраїнському і міжнародному науково-освітянському конкурентному середовищі, виробити єдині стандарти і критерії для визнання суспільної ваги власних досліджень, залучити вітчизняні та закордонні донорські ресурси для практичного здійснення найперспективніших проектів.

Учасники Першої щорічної науково-освітньої виставки «Публічне управління XXI» наголошують на узгодженому розумінні необхідності імплементації нових підходів у наукову і освітянську діяльність, що були продемонстровані у ході виставкових заходів, і підкреслюють важливість подальшої тісної координації фахових зусиль для здійснення визначених цілей.

Немає коментарів:

Дописати коментар