четвер, 19 листопада 2015 р.

Заходи 12 листопада 2015 року

У МАУП відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація України: проблеми та технології успішності» 

12 листопада у приміщенні Міжнародного бібліотечно-інформаційного центрі ім. Ярослава Мудрого МАУП відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація України: проблеми та технології успішності (питання економіки, права, соціології, освіти і культури)». Організаторами конференції,  що викликала  значний інтерес серед наукового співтовариства України, були Міжрегіональна Академія управління персоналом, Міжнародна Кадрова Академія, Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України, Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва.

Відкрив конференцію один з засновників вітчизняної школи політології проректор з наукової і виховної роботи МАУП доктор політичних наук, професор Микола Головатий, якій також виступив з доповіддю «Системна криза соціальної держави в Україні у ХХІ столітті та можливі наслідки її подолання: теоретичний концепт проблеми». У ході конференції прозвучала низка змістовних доповідей від авторитетних українських науковців –політологів, істориків, педагогів, економістів, у тому числі:
·         «Політологічна аксіоматика розбудовчо-модернізаційного процесу сьогоденної України у призмі безпристрасної наукової істини» доктора політичних наук, професора Інституту політології та права НПУ ім. М.П.Драгоманова Івана Варзара;
·         «Проблеми України як країни, держави і суспільства» доктора економічних наук, професора, директора Українсько-Азербайджанського інституту соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва Івана Бідзюри;
·         «Міра успішності: від етатизму до гуманізму» доктора філософських наук, завідуючого кафедрою філософських наук Українсько-Азербайджанського інституту соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва Юрія Мєлкова;
·         «Земельний чинник децентралізації влади в Україні» доктора політичних наук, професора Київського національного університету будівництва і архітектури Євгена Перегуди
·         «Проблема ідентичності у процесі державотворення на пострадянському просторі» доктора історичних наук, доцента, завідувача кафедрою українознавства Українсько-Азербайджанського інституту соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва Вячеслава Попова;
·         «Реформи в Україні: необхідність корекції політики та дизайну» доктора соціологічних наук, професора, завідувача кафедри державного управління та самоврядування Українсько-Азербайджанського інституту соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва Юрія Сурміна; 
·       «Нові моделі сучасної публічної політики» доктора політичних наук, професора, директора Інституту державної служби і місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України Сергія Телешуна;

·         «Євроремонт української держави» доктора економічних наук, професора, керівника Офісу реформ у Київській області Володимира Удовиченка;

·         «Перспективні напрями підвищення якості вищої освіти в Україні» доктора педагогічних наук, професора, директора Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса Дмитра Юника;

·          «Глобальні економічні виклики і перспективи для України» доктора наук з державного управління, професора, директора економічних програм Центру Разумкова Василя Юрчишина.    

На конференції також були підняті питання перспективних напрямів підвищення якості вищої освіти в Україні, електронної комерції України, політогемності енергетичної безпеки, механізму державного та регіонального регулювання сфери туризму, кадрових проблем впровадження інноваційних технологій,  інформаційної безпеки в умовах модернізації України та інших питань пов’язаних із проблематикою модернізації України.

У спеціальному номері наукового часопису МАУП «Проблеми модернізації України» були надруковані тези учасників конференції.
Ольга Коробій 
 

Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів

12 листопада 2015 року з нагоди Міжнародного дня толерантності у Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів». На заході, організаторами якого виступили Міністерство освіти і науки України, названий вищий навчальний заклад, Українсько-турецький культурний центр «Сяйво» й Українська академія акмеології, обговорювалися актуальні проблеми української і світової систем освіти, їхній вплив на формування світогляду і ціннісних орієнтирів молодого покоління, а також професійний досвід освітян із різних країн світу.

            Відкриваючи пленарне засідання конференцї, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філософських наук, професор і академік Національної академії педагогічних наук України В. Огнев’юк зупинився, зокрема, на питанні про сучасну освіту, яка, на його переконання, все більше відхиляється від свого основного призначення, що призводить до нівелювання універсальних цінностей і занепаду всього людства. Посилаючись на відомих українських філософів Г. Сковороду і П. Юркевича,      В. Огнев’юк наголосив на необхідності доповнення запропонованої ними «філософії серця» концепцією «філософії розуму», яка, на його думку, уможливить створення насправді толерантного суспільства і світу.

            Одним з найочікуваніших гостей заходу став перший президент незалежної України Л. Кравчук, який поділився з учасниками ідеями щодо методів конвертації освіти в інтелігентність, віру і гуманізм у широкому сенсі цього слова. Пан Кравчук закцентував увагу на тому, що зростання рівня освіти населення все частіше готує ґрунт для нових, ще жорстокіших і технологічніших за попередні воєн. Називаючи його парадоксом сучасності, Л. Кравчук пов’язав це явище із послабленням віри й зацикленістю на професійності освіти, через що гуманістичні цінності відходять на другий план. Перший президент незалежної України висловив думку про те, що пріоритетами в усьому і, зокрема, в освіті мають бути доброта й інтелігентність.

            Неабияке враження на учасників конференції справили виступи Ґ. Єсима (Казахстан), М. Крістенсена (США) і кардинала Католицької церкви України Блаженнішого Л. Гузара, який поділився мудрими думками й порадами з приводу ролі людини у світі, її ставлення до інших, а також пошуку нею власної сутності.

            На конференцію завітали експерти з різних куточків світу: М. Ґюнеш (Туреччина), А. Асадов (Азербайджан), К. Таушанжи (Молдова), А. Бейшеналієв (Казахстан), Ґ. Демір (Україна), М. Можейко (Білорусь), В. Сергійчук (Україна), Р. Мамедзаде (Азербайджан), З. Ленів (Україна) та інші.

Немає коментарів:

Дописати коментар