понеділок, 14 грудня 2015 р.

Річниці прийняття Загальної декларації прав людини присвячено

10 грудня 2015 р. в Національній академії з ініціативи кафедри державознавства і права проведено круглий стіл «Міжнародні і національні стандарти прав людини: механізми забезпечення».
 З вступним словом до учасників круглого столу звернувся віце-президент Національної академії, доктор наук з державного управління, професор А.А.Попок. який підкреслив значущість заходу, який проводиться в річницю прийняття  Загальної декларації прав  людини. Модератор заходу  - завідувач кафедри державознавства і права кандидат юридичних наук, доцент С.Д.Дубенко звернула увагу на важливість  обговорюваних проблем, що засвідчується і високим професійним статусом учасників, які зголосилися взяти у ньому участь.
 
Із доповіддю «Міжнародні стандарти прав людини та їх врахування в актах Конституційного Суду України» виступив  Суддя Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України  С.В.Шевчук.  На прикладах з діяльності як Європейського Суду з прав людини, так і Конституційного Суду  України  в доповіді було показано як роль міжнародних стандартів, так і складність їх забезпечення..


У виступі директора Інституту державної служби і місцевого самоврядування, завідувача   кафедри політичної аналітики і прогнозування, доктора політичних наук, професора С.О.Телешуна зазначалася необхідність консолідації зусиль державних органів у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина.
Ґрунтовну оцінку  можливості запровадження в Україні інституту конституційної скарги дав  Суддя Конституційного Суду України доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник І.Д.Сліденко. У його доповіді наголошувалася необхідність зваженого врахування особливостей цього інституту і висловлювалися застереження  проти його некритичного запровадження в Україні.
Суддя Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор М.І.Мельник зупинився на неоднозначності розуміння змісту поняття «міжнародні стандарти» та критично висловився щодо механічного перенесення на вітчизняний ґрунт окремих інституційних новацій.


У доповіді «Адміністративні суди в механізмі гарантування прав людини»  Суддя Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук О.В.Голяшкін  зазначив важливість проведеного заходу, вказав на особливості адміністративного процесу, які не дозволяють уніфікувати  процесуальне право, наміри щодо чого вже презентуються правничій громадськості.


Заступник Керівника Приймальні Президента України – завідувач відділу опрацювань звернень громадян  К.В.Кокарєв  зупинився на розгляді звернень громадян в Адміністрації  Президента України. Він вказав,  що вже у цьому році до Адміністрації надійшло 47 тис. звернень. Після зміни за ініціативою глави держави  законодавства про звернення громадян, надходять  електронні звернення (понад 18,4 тис.). Близько 2 тис. виявилися такими, що не відповідають встановленим вимогам. Понад 11 тис. опубліковано, а по 28 петиціям, які зібрали необхідну кількість підписів,  вже надано відповіді.


Уповноважений Президента України з прав дитини М.М. Кулеба вказав на відверту слабкість вітчизняних механізмів захисту дитини. Доповідач зазначив, що за роки незалежності суттєво зменшилося дитяче населення з 13,6 млн. до 7,6 млн.  Украй незадовільним є створення умов для дітей з особливими потребами. У зародкову стані перебуває інклюзивна освіта дітей-інвалідів. Було презентовано низку  відповідних ініціатив Президента України.  
 Представник Уповноваженого Верховної Ради України з питань зв’язків із громадськістю та інформаційних технологій  М.В. Чаплига звернувся до теми здійснення Уповноваженим парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини. Зокрема, він визначив роль вітчизняного омбудсмана як своєрідного містка між людиною і владою та критично оцінив вітчизняну практику узяття міжнародних зобов’язань без всебічної реалістичної  оцінки можливості їх реалізувати.
Керівник Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, доктор юридичних наук, професор В.І.Борденюк відзначив особливу роль усіх без винятку  державних органів у забезпеченні прав та свобод людини і громадянина. Доповідач висловив критичні оцінки окремих рішень і дій органів державної влади, які недостатньо уваги приділяють виконанню найпершого конституційного обов’язку Української держави перед своїми громадянами . 
Підводячи підсумки роботи круглого столу  С.Д.Дубенко від імені присутніх – викладачів, аспірантів, слухачів Вищої школи державного управління  - висловила вдячність доповідачам і висловила переконаність у тому, що проведений захід сприятиме професійному становленню  слухачів Національної академії.Немає коментарів:

Дописати коментар